Cennik i dotacje

Zniżka dla rodzeństwa 10% obowiązuje w sytuacji, gdy drugie (młodsze Dziecko) zacznie uczęszczać do placówki w czasie, gdy uczęszcza do niej jeszcze pierwsze z rodzeństwa (starsze Dziecko). Zniżka dla rodzeństwa obowiązuje do ukończenia Żłobka przez drugie (młodsze) Dziecko.

W sytuacji, gdy drugie z Dzieci (młodsze) zaczyna uczęszczać do placówki, gdy pierwsze już do placówki nie uczęszcza (rodzeństwo nie uczęszcza jednocześnie do Żłobka) na drugie nie obowiązuje zniżka dla rodzeństwa 10%, natomiast Żłobek udziela 100% rabatu na wpisowe dla drugiego (młodszego) Dziecka.

Od podanych wyżej kwot istnieje możliwość odliczenia dofinansowania do opieki żłobkowej 400 zł oraz dotacji Urzędu Miasta Krakowa. 

2023 rok
Cena pakietu 10h
Wysokość miesięczna dotacji UMK
Cena pakietu 10h dla osób objętych dotacją UMK
Liczba dni pracy Żłobka
Styczeń
1 400 zł
735 zł
665 zł
21 dni
Luty
1 400 zł
700 zł
700 zł
20 dni
Marzec
1 400 zł
805 zł
595 zł
23 dni
Kwiecień
1 400 zł
665 zł
735 zł
19 dni
Maj
1 400 zł
700 zł
700 zł
20 dni
Czerwiec
1 400 zł
700 zł
700 zł
20 dni
Lipiec
1 400 zł
735 zł
665 zł
21 dni
Sierpień
1 400 zł
735 zł
665 zł
21 dni
Wrzesień
1 400 zł
735 zł
665 zł
21 dni
Październik
1 400 zł
770 zł
630 zł
22 dni
Listopad
1 400 zł
735 zł
665 zł
21 dni
Grudzień
1 400 zł
665 zł
735 zł
19 dni
2023 rok
Cena pakietu 5h
Wysokość miesięczna dotacji UMK
Cena pakietu 5h dla osób objętych dotacją UMK
Liczba dni pracy Żłobka
Styczeń
850 zł
367,5 zł
482,5 zł
21 dni
Luty
850 zł
350,0 zł
500,0 zł
20 dni
Marzec
850 zł
402,5 zł
447,5 zł
23 dni
Kwiecień
850 zł
332,5 zł
517,5 zł
19 dni
Maj
850 zł
350,0 zł
500,0 zł
20 dni
Czerwiec
850 zł
350,0 zł
500,0 zł
20 dni
Lipiec
850 zł
367,5 zł
482,5 zł
21 dni
Sierpień
850 zł
367,5 zł
482,5 zł
21 dni
Wrzesień
850 zł
367,5 zł
482,5 zł
21 dni
Październik
850 zł
385,0 zł
465,0 zł
22 dni
Listopad
850 zł
367,5 zł
482,5 zł
21 dni
Grudzień
850 zł
332,5 zł
517,5 zł
19 dni
Logo Kraków

W 2023 r. Gmina Miejska Kraków udziela dotacji na dzieci objęte opieką. Kwota udzielanej przez Gminę Miejską Kraków dotacji wynosi 3,50 zł za godzinę opieki nad dzieckiem. Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową w tym zakresie, w okresie otrzymywania dotacji, pomniejszamy wysokość miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka o kwotę nie niższą niż kwota otrzymanej od Gminy Miejskiej Kraków dotacji na dane dziecko. Miesięczna kwota o jaką obniżane są opłaty za opiekę wyliczana jest wg wzoru: liczba godzin zapewniania opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicem umowy o zapewnianie opieki, jednakże nie więcej niż 10 godzin dziennie) x 3,50 zł. W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udziela dodatkowej dotacji w wysokości 6,00 zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Dotacja ta nie ma wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica. Jednocześnie informujemy, że dotacja i ww. postanowienia dotyczą wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa. Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do 

Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, tel. 12 616 51 19, e-mail: sz.umk@um.krakow.pl

Opłata wyżywieniowa to koszt 17 zł dziennie (płatne dodatkowo do czesnego miesięcznego). Śniadanie, drugie śniadanie, zupa, drugie danie, podwieczorek. Możliwość wyboru diety bezglutenowej, bezmlecznej, bez jajek, wegetariańskiej, wegańskiej – dodatkowo 1 zł).

Opłata wyżywieniowa płatna jest bezpośrednio przez rodzica na konto firmy cateringowej. Zapraszamy na stronę cateringu:

Wpisowe 500 zł – jednorazowa, bezzwrotna opłata pobierana za zakup materiałów plastycznych i dydaktycznych oraz kompletu pościeli dla dziecka.

Ubezpieczenie 61 zł/rok płatności za czesne, wpisowe oraz ubezpieczenie należy dokonywać na poniższy numer konta:

Santander Bank Polska
49 1090 1665 0000 0001 5086 4887