Cennik i dotacje

Zniżka dla rodzeństwa 10% obowiązuje w sytuacji, gdy drugie (młodsze Dziecko) zacznie uczęszczać do placówki w czasie, gdy uczęszcza do niej jeszcze pierwsze z rodzeństwa (starsze Dziecko). Zniżka dla rodzeństwa obowiązuje do ukończenia Żłobka przez drugie (młodsze) Dziecko.

W sytuacji, gdy drugie z Dzieci (młodsze) zaczyna uczęszczać do placówki, gdy pierwsze już do placówki nie uczęszcza (rodzeństwo nie uczęszcza jednocześnie do Żłobka) na drugie nie obowiązuje zniżka dla rodzeństwa 10%, natomiast Żłobek udziela 100% rabatu na wpisowe dla drugiego (młodszego) Dziecka.

Od podanych wyżej kwot istnieje możliwość odliczenia dofinansowania do opieki żłobkowej 400 zł oraz dotacji Urzędu Miasta Krakowa. 

Cennik obowiązujący od września 2023.

2023 rok
Cena pakietu 10h
Wysokość miesięczna dotacji UMK
Cena pakietu 10h dla osób objętych dotacją UMK
Liczba dni pracy Żłobka
Wrzesień
1800 zł
735 zł
1065 zł
21 dni
Październik
1800 zł
770 zł
1030 zł
22 dni
Listopad
1800 zł
735 zł
1065 zł
21 dni
Grudzień
1800 zł
665 zł
1135 zł
19 dni
2023 rok
Cena pakietu 5h
Wysokość miesięczna dotacji UMK
Cena pakietu 5h dla osób objętych dotacją UMK
Liczba dni pracy Żłobka
Wrzesień
1250 zł
377,5 zł
912,5 zł
21 dni
Październik
1250 zł
385,0 zł
865,0 zł
22 dni
Listopad
1250 zł
367,5 zł
882,5 zł
21 dni
Grudzień
1250 zł
332,5 zł
917,5 zł
19 dni
Logo Kraków

W 2023 r. Gmina Miejska Kraków udziela dotacji na dzieci objęte opieką. Kwota udzielanej przez Gminę Miejską Kraków dotacji wynosi 3,50 zł za godzinę opieki nad dzieckiem. Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową w tym zakresie, w okresie otrzymywania dotacji, pomniejszamy wysokość miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka o kwotę nie niższą niż kwota otrzymanej od Gminy Miejskiej Kraków dotacji na dane dziecko. Miesięczna kwota o jaką obniżane są opłaty za opiekę wyliczana jest wg wzoru: liczba godzin zapewniania opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicem umowy o zapewnianie opieki, jednakże nie więcej niż 10 godzin dziennie) x 3,50 zł. W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udziela dodatkowej dotacji w wysokości 6,00 zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Dotacja ta nie ma wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica. Jednocześnie informujemy, że dotacja i ww. postanowienia dotyczą wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa. Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do 

Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, tel. 12 616 51 19, e-mail: sz.umk@um.krakow.pl

Opłata wyżywieniowa to koszt 17 zł dziennie (płatne dodatkowo do czesnego miesięcznego). Śniadanie, drugie śniadanie, zupa, drugie danie, podwieczorek. Możliwość wyboru diety bezglutenowej, bezmlecznej, bez jajek, wegetariańskiej, wegańskiej – dodatkowo 1 zł).

Opłata wyżywieniowa płatna jest bezpośrednio przez rodzica na konto firmy cateringowej. Zapraszamy na stronę cateringu:

Wpisowe 500 zł – jednorazowa, bezzwrotna opłata pobierana za zakup materiałów plastycznych i dydaktycznych oraz kompletu pościeli dla dziecka.

Ubezpieczenie 61 zł/rok płatności za czesne, wpisowe oraz ubezpieczenie należy dokonywać na poniższy numer konta:

Santander Bank Polska
49 1090 1665 0000 0001 5086 4887